Välkommen till Arisone Academys shop info!

Vi erbjuder en komplett utbildningsplattform för omsorgspersonal. Syftet är att personalen kontinuerligt ska förkovra sig i nya ämnen. Portalen är enkel, användarvänlig och prisvärd.
Låt oss gör något bra tillsammans!
Satsa på kompetensutveckling och ta din verksamhet till nya höjder med Arisone Academy!

Vår Produkt arisone Academy

  • Introduktion till Svensk Hemtjänst: Utforska vår omfattande kurskatalog med 11 kurser som täcker alla aspekter av svensk hemtjänst.

  • Kompetensutveckling: Få djupare kunskap och insikt i olika ämnen som är grundläggande för din verksamhet och personalens utveckling.

  • Språktest: Testa din personals språk kunskaper i svenska med vårt språktest som inkluderar läs-, hör- och skrivförmåga.

Vår lösning

  • 365 dagars tillgänglighet -säkrar kontinuerligt engagemang.

  • Deltagaren kan lyssna eller läsa kurserna, välj vad som passar bäst.

  • Anpassad till alla enheter, deltagaren loggar in på sin egen mobil.

  • Realtidsuppföljning. Enhetschefen ser allt!

  • Test med flervalsalternativ (frågor och svar blandas), 5-7 frågor – 3 chanser – bäst räknas.

  • Intyg efter genomförande, en uppmuntran. Intyget bekräftar deltagande, inte resultat.

License:

Each license grants you access for a full 365 days, providing you with flexibility and time to explore our offerings.

Licens

Varje licens ger din personal rätt till Arisone Academy under hela 365 dagar, vilket ger dem flexibilitet och tid att ta del av vårt utbud. 

Priser & Betalning

Betalning sker mot faktura, årsvis eller per månad. Licens förnyas automatiskt årsvis om inte uppsägning skett, en kalendermånad före förnyelsen.

Tilldela kurser till din personal

När du köper våra kurser får din personal inloggningsuppgifter till Arisone Academy via e-post på sin smartphone. Vi hjälper dig genom processen.

Satsa på kompetensutveckling och ta din verksamhet till nya höjder med Arisone Academy!

Kontakta oss