Grundaren Anna Nadmyr

Anna Nadmyr är entreprenör och legitimerad sjuksköterska. Efter att ha arbetat några år som sjuksköterska startade Anna eget företag (2000), med bemanning av sjuksköterskor. Bemanningen har fortsatt i större och mindre omfattning under två decennier.

Utöver detta har Anna Nadmyr utvecklat en företagshälsovård (2010), startat upp en vårdcentral (2013), och grundat ett företag inom hemtjänst i USA, Arisone Home Care (2014).

Hösten 2019 startade Anna HSL verksamhet i samarbete med ett hemtjänst företag, under LOVen (Lagen om Valfrihet). Verksamheten omfattade ansvar för hälso- och sjukvårdspersonal som sjuksköterska, arbetsterapeut och fysioterapeut.

Anna Nadmyr har fortsatt att genom åren förkovra sig inom arbetsmiljö, rehab, organisationsutveckling, affärsutveckling, ekonomi, kvalitetssäkring samt arbetat som medicinskt ansvarig sjuksköterska. (2016– 2017)

Anna initierade (2006–2007) ett utbytesprojekt mellan svenska och etiopiska sjuksköterskor, i syfte att utväxla erfarenhet.

Anna Nadmyr har gjort gedigna marknadsundersökningar med kundbesök över behovet av hemvård i Spanien och Kina. (2010, 2014–2018)

Anna har genom åren samlat på sig en gedigen erfarenhet och ett stort nätverk inom omsorg och sjukvård. Under 2021 började Anna utveckla en utbildningsportal för omsorgspersonal, för att effektivt höja kompetensen. Visionen är att uppmuntra omsorgspersonal till lärande och att kontinuerligt förkovra sig och skaffa nya färdigheter och kunskaper inom vård och omsorg.

Anna Nadmyr har via bolaget Arisone Medic AB erhållit tillståndbevis att bedriva hemtjänst från IVO, Inspektionen för Vård och Omsorg. (2021-)

Tillstånd IVO – Personer i behov av hemtjänst