Caregiver Training

Hemtjänstutbildning

365 DAGARS TILLGÄNGLIGHET
Alla våra utbildningar är tillgängliga för ditt team under 365 dagar. Detta ger dem tillräckligt med tid att ta till sig kursinnehållet, förkovra sig i innehållet och genomföra tester. Du kan enkelt följa upp resultatet individuellt och stötta vid behov.
Genom att erbjuda långsiktig tillgänglighet, interaktiva tester och intyg, strävar Arisone Academy efter att göra utbildningsprocessen både effektiv och belönande för din personal.

TEST MED FLERVALSALTERNATIV
Varje kurs är försedd med tester som innehåller flervalsalternativ. Dessa tester är utformade för att utmana personalen och säkerställa att de förstår och kan tillämpa det de har lärt sig under kursen.

INTYG EFTER GENOMFÖRANDE
Efter att en kurs har slutförts och tester har passerats, genereras automatiskt ett intyg till den deltagande personalen. Detta intyg fungerar som en officiell bekräftelse på deras genomförande och kompetens inom det specifika ämnet.

REALTIDSUPPFÖLJNIG
Följ genomförandet av utbildning och tester i realtid. Du har fullständig insyn i personalens resultat och kan enkelt generera rapporter för att utvärdera deras prestationer. Arisone Academy ger dig verktygen för att effektivt leda och stärka din omsorgspersonal.

ANPASSAD FÖR ALLA ENHETER
Arisone Academy är tillgängligt på alla enheter – smartphones, läsplattor och webben. Din personal kan lära sig när som helst, var som helst, och på det sätt som passar dem bäst, på sina egna smartphones.

GDPR
Vi är stolta över att följa GDPR, vilket garanterar säker hantering och skydd av all personliga data som behandlas på vår plattform. Ditt förtroende och integritet är vår högsta prioritet.

PRIS & BETALNING
Betalning sker mot faktura, årsvis eller per månad. Licens förnyas automatiskt årsvis om inte uppsägning skett, en kalendermånad före förnyelsen.

Gör det enkelt för din personal att nå sin fulla potential och säkerställ att din enhet är i framkant av utvecklingen inom svensk hemtjänst.

Arisone Academy

Nedan följer en sammanfattning av Arisone Academy.
  • Alla utbildningar följer Socialstyrelsens föreskrifter och rekommendationer samt WHO, Världshälsoorganisationen.
  • Arisone Academy fungerar på alla enheter, såsom smartphones, läsplattor och webben.
  • Du som enhetschef tilldelar utbildning till omsorgspersonalen.
  • Omsorgspersonal kan enkelt genomföra utbildningen på sin smartphone, och du som enhetschef kan i realtid följa upp deras prestationer.
  • Omsorgspersonalen måste besvara ett visst antal frågor efter varje kurs, om de misslyckas dyker nya frågor upp.
  • Omsorgspersonal kan välja att läsa eller lyssna på kurserna.
  • Efter slutförda utbildningar erhålls ett intyg.
  • Alla insatser och prestationer av omsorgspersonalen loggas, och kan lätt presenteras vid en tillsyn/uppföljning över personalens genomgångna utbildningar.