Integritetspolicy för Arisone Medic AB, DBA Arisone Academy

Senast uppdaterad: 24 augusti, 2023

1. Introduktion: På Arisone Medic AB, DBA Arisone Academy, värderar vi din integritet och är engagerade i att skydda dina personuppgifter. Denna Integritetspolicy beskriver hur vi hanterar, lagrar och använder de personuppgifter du tillhandahåller när du använder våra onlineutbildningstjänster.

2. Vilka uppgifter vi samlar in: När du registrerar dig för vår online utbildning kan vi samla in följande personuppgifter:

-Fullständigt namn
-E-postadress
-Organisationens namn
-Betalningsinformation (dock lagrar vi inte fullständiga kreditkortsnummer)

3. Hur vi använder dina uppgifter: Informationen du tillhandahåller gör att vi kan:
-Ge dig tillgång till utbildningsmaterialen.
-Behandla dina betalningar.
-Skicka dig uppdateringar och meddelanden relaterade till utbildningen.
-Svara på eventuella frågor eller supportförfrågningar.

4. Delning av data: Vi kommer inte att sälja, hyra ut eller dela din personliga information med tredje part utan ditt uttryckliga samtycke, utom när det krävs enligt lag.

5. Datamagasinering: Dina uppgifter lagras säkert på servrar. Vi vidtar strikta säkerhetsåtgärder för att skydda dina uppgifter från obehörig åtkomst, förändring, avslöjande eller förstörelse.

6. Kakor (Cookies): Vår utbildningsplattform kan använda kakor för att förbättra användarupplevelsen och samla in analysdata. Du har möjlighet att avvisa kakor genom dina webbläsarinställningar.

7. Dina rättigheter: I enlighet med GDPR har du rätt att:
-Begära en kopia av de personuppgifter vi har om dig.
-Be oss rätta eventuella felaktigheter i dina personuppgifter.
-Begära att vi tar bort dina personuppgifter.
-Återkalla eventuella samtycken du har gett när det gäller vår användning av dina uppgifter.

8. Ändringar i Integritetspolicyn: Vi förbehåller oss rätten att uppdatera denna Integritetspolicy när som helst. Användare kommer att meddelas om några förändringar, och fortsatt användning av utbildningen efter att förändringar har gjorts innebär godkännande av dessa förändringar.

9. Kontakt: För eventuella frågor eller problem angående denna Integritetspolicy eller dina personuppgifter, vänligen kontakta support@arisoneacademy.com