Onlineutbildningen Arisone Academy Villkor & Bestämmelser

Senast uppdaterad: 24 augusti, 2023

1. Överenskommelse: Genom att köpa vår online utbildning godkänner du (“Användaren”) dessa villkor. Onlineutbildningen erbjuds av Arisone Medic AB, Org. Nr. 559258-0632 DBA Arisone Academy.

2. Behörighet: Användaren intygar att de representerar ett företag som verkar inom vård och omsorg, och vars syfte är att utbilda sin personal.

3. Licens: Företaget beviljar Användaren en begränsad, icke-exklusiv, icke-överförbar licens för att få tillgång till och använda online utbildningsmaterialen endast för ändamål att utbilda sin personal.

4. Användning: Innehållet i online utbildningen får inte delas, reproduceras eller distribueras utan Företagets uttryckliga skriftliga tillstånd. Obehörig delning kan resultera i avslutning av tillgång utan återbetalning.

5. Betalning: Full betalning krävs eller information om betalningsuppgifter innan tillgång till online utbildningen. Alla försäljningar är slutgiltiga. Inga återbetalningar ges, förutom i fall där utbildningen inte är tillgänglig på grund av tekniska problem från Företagets sida.
Årliga prenumerationer förnyas automatiskt. Uppsägning av prenumeration måste göras skriftligen till företaget på support@arisoneacademy.com, 30 dagar före förnyelse.

6. Immateriella Rättigheter: Allt utbildningsmaterial, inklusive text, grafik, logotyper, videor och ljudinnehåll, är Företagets egendom och skyddas av upphovsrättslagar.

7. Ansvarsbegränsning: Företaget garanterar inte några specifika resultat från användningen av online utbildningen. Företaget ska inte hållas ansvarig för några direkta, indirekta, incidenter eller följdskador som uppstår från användning eller oförmåga att använda utbildningsmaterialen.

8. Uppdateringar: Företaget förbehåller sig rätten att uppdatera utbildningsmaterialet utan förvarning för att säkerställa dess relevans och noggrannhet.

9. Gällande Lag: Dessa villkor ska regleras av lagarna i svensk domstol. Tvister som uppstår från eller relaterar till dessa villkor kommer att lyda under svensk lag.

10. Ändringar i Villkoren: Företaget förbehåller sig rätten att när som helst ändra dessa villkor. Användare kommer att meddelas om några förändringar, och fortsatt användning av utbildningen efter att förändringar har gjorts innebär godkännande av dessa förändringar.

11. Sekretess: Företaget är dedikerat till att skydda sina Användares integritet. All personlig information som lämnas kommer att hanteras enligt vår Integritetspolicy.

12. Support: Om du stöter på problem eller behöver support relaterat till online utbildningen, vänligen kontakta vår support på support@arisoneacademy.com.

13. Avslut: Företaget förbehåller sig rätten att avsluta tillgång till utbildningen för någon användare som bryter mot dessa villkor utan förvarning och utan någon återbetalning.

14. Bekräftelse: Genom att köpa och få tillgång till online utbildningen bekräftar du att du har läst, förstått och godkänner att vara bunden av dessa villkor.
För frågor angående dessa villkor, vänligen kontakta support@arisoneacademy.com