Hemtjänst är en socialtjänst som erbjuds av kommunen för äldre personer eller personer med funktionsnedsättning, som behöver hjälp och stöd i sin vardagliga livsföring i hemmet. Hemtjänsten kan inkludera olika typer av hjälp, såsom att få hjälp med personlig hygien, på- och avklädning, matlagning, städning, inköp av matvaror samt socialt stöd och larm.

Hemtjänsten är anpassad efter varje persons individuella behov och målsättning, för att möjliggöra en självständig livsstil, så långt som möjligt. Hemtjänsten kan också vara ett stöd för anhöriga som tar hand om en närstående.

För att arbeta som omsorgspersonal inom hemtjänst i Sverige, så krävs ingen specifik utbildning. Däremot kan vissa arbetsgivare efterfråga grundläggande kunskaper inom vård och omsorg. Det finns olika utbildningar och kurser som ger kunskap och erfarenhet inom yrket. En vanlig väg är att studera Vård- och omsorgsprogrammet på gymnasiet eller att söka till Yrkeshögskola. Det går också att söka kurser inom vård och omsorg på Komvux eller hos andra utbildningsanordnare.

För att arbeta som omsorgspersonal är det viktigt att ha ett intresse för att hjälpa och stötta människor. Det är också betydelsefullt att ha en god förmåga att samarbeta och att kunna kommunicera med både omsorgstagare och kollegor.

Det är viktigt att omsorgspersonal, som erbjuds jobb inom hemtjänsten, erbjuds adekvat utbildning, före självständigt arbete. Detta är speciellt viktigt om kandidater helt saknar utbildning, för att säkerställa att de kan ge vård och omsorg av hög kvalitet, förebygga olyckor och undvika utbrändhet.

Arisone Academy har utvecklat en plattform för online utbildning för omsorgspersonal. Alla utbildningar följer Socialstyrelsens föreskrifter och rekommendationer samt WHO, Världshälsoorganisationen. Läs mer om vad vi kan erbjuda.