Om

Arisone Academy har utvecklat en plattform för online utbildning för omsorgspersonal. Alla utbildningar följer Socialstyrelsens föreskrifter och rekommendationer samt WHO, Världshälsoorganisationen. Arisone Academy fungerar på alla enheter, såsom smartphones, läsplattor och webben.

Som Enhetschef kan du försäkra dig om, att helt oerfaren personal får den mest grundläggande kunskapen om svensk hemtjänst när de gör utbildningen ”Introduktion till svensk hemtjänst”.

När personalen ska kompetensutvecklas, erbjuder Arisone Academy olika ämnen, som du som enhetschef enkelt tilldelar och där du smidigt kan följa omsorgspersonalens engagemang.

Arisone Academy erbjuder också ett Språktest. Språktestet beskriver en ”en vanlig dag på jobbet i hemtjänsten”. Efter berättelsen ska personalen svara på frågor och sammanfatta en essay, som fångar läs-, hör- och skrivförståelse på svenska. Du som enhetschef får en uppfattning om personalens kunskaper i svenska språket.

Omsorgspersonalen kan välja att läsa eller lyssna på kurserna på sin egen smartphone. Därefter gör de test, genom att svara på frågor. När kursen är genomförd, erhåller de ett certifikat. Du som enhetschef kan följa genomförandet av utbildning och test i realtid, ta del av resultatet och skriva ut rapporter som fångar personalens resultat.

Vision

Visionen är att uppmuntra omsorgspersonal till lärande och att kontinuerligt förkovra sig och skaffa nya färdigheter och kunskaper inom vård och omsorg

Mission

Missionen att lära, är att omsorgspersonal förvärvar kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som gör det möjligt för omsorgspersonal att uppnå både personliga och professionella mål och att bidra positivt till samhället. Lärande är en pågående process, som kontinuerlig involverar personlig och professionell utveckling i en snabbt föränderlig värld.

Mål

Mål med lärande inkluderar:

  • att ge omsorgspersonal en bred kunskapsbas inom hemtjänstbranschen.
  • att utveckla omsorgspersonalens färdigheter inom olika områden, såsom kritiskt tänkande, problemlösning, kommunikation och samarbete.
  • att främja omsorgspersonalens personliga tillväxt genom att öka deras självkännedom, emotionella intelligens och sociala färdigheter.
  • att förbereda omsorgspersonal för framgång i sin karriär genom att ge kunskaper och färdigheter som krävs för att lyckas inom hemtjänst.
  • att ge omsorgspersonal möjlighet att genom kunskap, positivt bidra till samhället.

Ytterst är målet med lärande att göra det möjligt för omsorgspersonal att leva tillfredsställande och meningsfullt genom att utrusta dem med de kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som krävs för att navigera i utmaningarna och möjligheterna inom hemtjänstbranschen.